Formidling

Hvad sker der i selve formidlingsøjeblikket?

I sit speciale ‘Dette er ikke 1800-tallet’ beskrev Freya hvad formidling er som interaktion med et publikum:

Det, som kendetegner levende museum som formidlingsform, er:

  • I en refleksiv dialog
  • lærer museumsgæsterne noget om historien og sig selv
  • i en aktiv medskabende, fri tilegnelse af viden på egne præmisser

Omdrejningspunktet for levende museum sammenlignet med andre formidlingsformer er den refleksive, aktive, medskabende dialog, og i samtalen mellem aktøren og publikum bliver formidlingsprocessen synliggjort og direkte observerbar.

Hvordan fungerer processen i levendegørelse, og er det noget, der kan bruges i anden sammenhæng? Hvordan udnytter man det dialogiske aspekt i en udstilling? Hvad er formidlerens rolle, og hvad gør man, hvis formidleren ikke er til stede? Hvordan ved man, at gæsterne har lært noget? Hvordan bruger vi historien?

 

Kontakt Freya på   fp @ anduin.dk eller tlf. 42 33 93 00 og hør nærmere.