Historie

Vi arbejder både med historier og Historien. De små historier og den store Historie.

Historien er vores fundament, hvor vi kommer fra, roden til vores kultur uanset hvilken. Uden historien kender vi ikke os selv, og uden viden om igår kan vi ikke vælge retning for imorgen. Historier og Historien udtrykkes i kunsten – i teknikker, materialer og motiver. Vi spejler os i ord og i billeder – i fortællingerne om os selv og vores verden.

Historien er vores fælles hukommelse, og hvis den svigter, ender vi med at gentage fortidens fejltagelser. Den er en helt nødvendig erfaringsbase, når vi har brug for at reagere anderledes.

Vi skal kende vores egen historie – vores egne historier, så vi kan indskrive os selv i den store Historie, være en del af den og høre til i de fællesskaber, der omgiver os.

Historier og Historien er for alle og ikke noget, man vokser fra. Vi beskriver os selv og hinanden via narrativer, som hele tiden ændres og fornys, som vores verden og kontekst forandres.

Og man må gerne lege med Historien…

Vi arbejder med formidling i en refleksiv dialog med fokus på en aktiv, medskabende, fri tilegnelse af viden på egne præmisser. Hvor ny viden indskrives i den gamle, så tingene hænger sammen, og man kan huske det nye. Og det er også for de voksne.

Vi hjælper gerne med ansøgning om projektstøtte fra Kunstfonden.

 

Kontakt Freya på   freya @ formidlingsfaellesskabet.dk eller tlf. 42 33 93 00 og hør nærmere.

 

Foto: Automacafeen, Kbh, Peter Elfelt 1904. Figurerer i ‘Guld og Diamanter’ af Freya Anduin.