AI og billeder

Freya fortæller om sine oplevelser med at genere billeder med AI, som hun bl.a. beskriver ’som at tale med en 90+ årig, der har glemt sit høreapparat og ikke vil indrømme det og i stedet gætter løs fra nogle få ord.’

At arbejde med AI er sjovt, frustrerende, meget let og slet ikke, og foredraget er fest i billeder fra fantastisk flotte til totalt absurde. Der er ting, AI kan – og slet ikke kan.

Kontakt Freya på   freya @ formidlingsfaellesskabet.dk eller tlf. 42 40 13 60.