Homo Narrans – workshop

Vi lever i narrativer, er narrativer, omgås mennesker som eksisterer i kraft af narrativer, og som vi reelt kun kender som narrativer, uanset hvor tæt de er på os. Hvordan påvirker det vores virkelighed? Er der overhovedet en virkelighed uden narrativer? Findes vi uden narrativer? Kan vi ændre verden ved at ændre fortællingerne? Kan vi ændre historien ved at ændre historierne? Kan vi ændre på verden, på vores forståelse og selvforståelse ved at ændre på narrativerne? Kan vi gøre det bagud – fremadrettet? Hvilke narrativer består vi selv af, og hvor kommer de fra? Kan vi ændre på dem – ændre os selv ved at ændre på dem?

Vi er en historie – som vi selv fortæller

Hvilke narrativer består vi selv af? Hvor kommer de fra? Kan vi ændre på dem? Kan vi ændre os selv ved ændre fortællingerne? Kan vi ændre den måde, vi opfatter hinanden? Den måde vi omgås?

Kursisternes/elevernes arbejde med deres egne historier, så de kan forstå, hvordan verden fungerer i narrativer – hvordan deres egen historie kan fortælles, genfortælles og omfortælles. Ved at arbejde med narrativer som fiktion kan de se, hvordan fortællingerne væver sig rundt, hvordan de kan manipuleres, hvordan de kan omskrives, og hvordan de kan bruge deres egne fortællinger til både at forstå sig selv, og hvor de kommer fra, og kunne arbejde med fortællingerne til at skrive sig ud af dem og videre i deres liv som forfattere til deres eget liv.

Til skoler

Ring og få en aftale omkring mulighederne, så det bliver tilpasset alder og forudsætninger, f.eks. i forhold til elever med flygtningebaggrund m.v.

Til kommuner

Narrativer kombineret med lokalhistorie kan være et godt samlingspunkt f.eks. i forbindelse med bosætning, hvor man i workshops kan lade ‘gamle’ og nye beboere mødes og skabe en ny fortælling på baggrund af erfaringer, stedets historie og de nyes oplevelse og erfaringer andre steder fra. En måde at skabe kontakt og ny samhørighed om noget konkret, som kan udmøntes i en udstilling, en hjemmeside…

Til foreninger

”Lige som hos vore forfædre, der sad omkring bålet, var det den, der fortalte de bedste historier, man lyttede til,” siger Freya – men hvad vi fortæller om os selv og vores forening, opfattes af andre, så hvis vi er bevidste om den fortælling, kan vi blive bedre til at tiltrække nye frivillige.

En rigtig god workshop, med alle de rigtige ingredienser – mulighed for at dele sit eget syn på verden og blive udfordret på en professionel måde – få inspiration og tid til at tænke omvendt om verden – struktur og viden til at bevæge sig i retning af handling og frem for alt blive mødt i angsten for forandring med støtte og overskud fra underviseren.

Vi var rigtig glade da Freya tilbød sin workshop om, hvordan man bruger fortællinger. Refleksionen over hvilken bevidsthed vi skaber hos andre om, hvem vi er, kan bruges i alle mulige sammenhænge og blev tydelig i den blandede gruppe, vi var. På den forholdsvis korte tid vi havde sammen, blev der eksempelvis diskuteret salg og marketing, journalistisk tilgang til den gode fortælling, hvordan kan jeg ændre min egen fortælling – og skal jeg og hvad betyder erindring hos modtageren for, det vi fortæller om os selv. Alle gik berigede hjem med lyst til at bruge det erhvervede stof, og vi kigger i budgettet, om vi kan lave endnu et kursus til efteråret med samme tema – for det virkede.

Birgitte Zimling, Guldborgsund Frivilligcenter

 

Kontakt Freya på   freya @ formidlingsfaellesskabet.dk eller tlf. 42 33 93 00 og hør nærmere.