Nu kan vi komme helt nye steder

Projektstøtteudvalget for Litteratur har lavet en ny pulje: ’Litterære oplevelser for nye målgrupper’, hvor man kan få forfattere ud i sit nærmiljø. Puljen er beregnet på at skaffe litterære oplevelser til grupper, som normalt ikke nås – pljehjem, erhvervsskoler, forsamlingshuse osv., hvor litteraturen er på udebane, og hvor publikum ’ikke er det sædvanlige’.

Det er arrangøren, som skal søge penge til arrangementet, og vi er naturligvis klar til at komme med både vores kendte foredrag og workshops – og noget helt nyt, hvis der kommer nye og anderledes forslag, og vi hjælper gerne med at blive kreative. Litteratur er en fleksibel størrelse og vi er om muligt endnu mere fleksible.

Læs mere om reglerne her:

https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/litteraere-oplevelser-for-nye-maalgrupper

Vær bl.a. obs på, at man ikke kan få støtte til arrangementer med ’livsstil’ eller egns- og lokalhistorie eller arrangementer, som er afholdt før ansøgningsfristen.

Fristerne i 2024 er 25. april og 13. august.

Kig i listerne over foredrag og workshops og lad dig inspirere og tøv ikke et øjeblik med at tage kontakt enten på tlf. eller mail. Det forpligter ikke at stille spørgsmål.

Vil I med ind til de særlige oplevelser?